και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε

And ye will not come to me that ye might have life

και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε

και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε

και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε

και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε


BibleBrowser.com