λεγει αυτω ο ιησους εγειραι αρον τον κραββατον σου και περιπατει

Jesus saith unto him Rise take up thy bed and walk

λεγει αυτω ο ιησους εγειραι αρον τον κραββατον σου και περιπατει

λεγει αυτω ο ιησους εγειραι αρον τον κραββατον σου και περιπατει

λεγει αυτω ο ιησους εγειρε αρον τον κραβαττον σου και περιπατει

λεγει αυτω ο ιησους εγειρε αρον τον κραβαττον σου και περιπατει


BibleBrowser.com