ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι μαθηται αυτου επι την θαλασσαν

And when even was now come his disciples went down unto the sea

ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι μαθηται αυτου επι την θαλασσαν

ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι μαθηται αυτου επι την θαλασσαν

ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι μαθηται αυτου επι την θαλασσαν

ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι μαθηται αυτου επι την θαλασσαν


BibleBrowser.com