η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος διηγειρετο

And the sea arose by reason of a great wind that blew

η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος διηγειρετο

η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος διηγειρετο

η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος διεγειρετο

η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος διεγειρετο


BibleBrowser.com