ειπον ουν προς αυτον τι ποιωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου

Then said they unto him What shall we do that we might work the works of God

ειπον ουν προς αυτον τι ποιωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου

ειπον ουν προς αυτον τι {VAR1: ποιουμεν } {VAR2: ποιωμεν } ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου

ειπον ουν προς αυτον τι ποιωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου

ειπον ουν προς αυτον τι ποιωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου


BibleBrowser.com