αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε με και ου πιστευετε

But I said unto you That ye also have seen me and believe not

αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε με και ου πιστευετε

αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε με και ου πιστευετε

αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε και ου πιστευετε

αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε [με] και ου πιστευετε


BibleBrowser.com