οι πατερες υμων εφαγον το μαννα εν τη ερημω και απεθανον

Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead

οι πατερες υμων εφαγον το μαννα εν τη ερημω και απεθανον

οι πατερες υμων εφαγον το μαννα εν τη ερημω και απεθανον

οι πατερες υμων εφαγον εν τη ερημω το μαννα και απεθανον

οι πατερες υμων εφαγον εν τη ερημω το μαννα και απεθανον


BibleBrowser.com