εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον


BibleBrowser.com