και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

And we believe and are sure that thou art that Christ the Son of the living God

και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο αγιος του θεου

και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο αγιος του θεου


BibleBrowser.com