ουδεις μεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων

Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews

ουδεις μεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων

ουδεις μεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων

ουδεις μεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων

ουδεις μεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων


BibleBrowser.com