απεκριθη ο οχλος και ειπεν δαιμονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι

The people answered and said Thou hast a devil who goeth about to kill thee

απεκριθη ο οχλος και ειπεν δαιμονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι

απεκριθη ο οχλος και ειπεν δαιμονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι

απεκριθη ο οχλος δαιμονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι

απεκριθη ο οχλος δαιμονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι


BibleBrowser.com