μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε

Judge not according to the appearance but judge righteous judgment

μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε

μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε

μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε

μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινετε


BibleBrowser.com