ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

Ye shall seek me and shall not find me and where I am thither ye cannot +__ come

ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

ζητησετε με και ουχ ευρησετε {VAR1: με } {VAR2: [με] } και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν


BibleBrowser.com