τις εστιν ουτος ο λογος ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

What manner of saying is this that he said Ye shall seek me and shall not find me and where I am thither ye cannot +__ come

τις εστιν ουτος ο λογος ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

τις εστιν ουτος ο λογος ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

τις εστιν ο λογος ουτος ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

τις εστιν ο λογος ουτος ον ειπεν ζητησετε με και ουχ ευρησετε {VAR1: με } {VAR2: [με] } και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν


BibleBrowser.com