τουτο δε ειπεν περι του πνευματος ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευοντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα αγιον οτι ιησους ουδεπω εδοξασθη

But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive for the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified

τουτο δε ειπεν περι του πνευματος ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευοντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα αγιον οτι ιησους ουδεπω εδοξασθη

τουτο δε ειπεν περι του πνευματος ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευοντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα αγιον οτι ο ιησους ουδεπω εδοξασθη

τουτο δε ειπεν περι του πνευματος ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευσοντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα οτι ιησους ουδεπω εδοξασθη

τουτο δε ειπεν περι του πνευματος {VAR1: ου } {VAR2: ο } εμελλον λαμβανειν οι πιστευσαντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα οτι ιησους {VAR1: ουπω } {VAR2: ουδεπω } εδοξασθη


BibleBrowser.com