πολλοι ουν εκ του οχλου ακουσαντες τον λογον ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης

Many of the people therefore when they heard this saying said Of a truth this is the Prophet

πολλοι ουν εκ του οχλου ακουσαντες τον λογον ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης

πολλοι ουν εκ του οχλου ακουσαντες τον λογον ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης

εκ του οχλου ουν ακουσαντες των λογων τουτων ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης

εκ του οχλου ουν ακουσαντες των λογων τουτων ελεγον {VAR1: [οτι] } ουτος εστιν αληθως ο προφητης


BibleBrowser.com