σχισμα ουν εν τω οχλω εγενετο δι αυτον

So there was a division among the people because of him

σχισμα ουν εν τω οχλω εγενετο δι αυτον

σχισμα ουν εν τω οχλω εγενετο δι αυτον

σχισμα ουν εγενετο εν τω οχλω δι αυτον

σχισμα ουν εγενετο εν τω οχλω δι αυτον


BibleBrowser.com