απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος

The officers answered Never man spake +__ like this man

απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος

απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος

απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ελαλησεν ουτως ανθρωπος ως ουτος λαλει ο ανθρωπος

απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ελαλησεν ουτως ανθρωπος


BibleBrowser.com