αλλ ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επικαταρατοι εισιν

But this people who knoweth not the law are cursed

αλλ ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επικαταρατοι εισιν

αλλ ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επικαταρατοι εισιν

αλλα ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επαρατοι εισιν

αλλα ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επαρατοι εισιν


BibleBrowser.com