λεγει νικοδημος προς αυτους ο ελθων νυκτος προς αυτον εις ων εξ αυτων

Nicodemus saith unto them he that came to Jesus by night being one of them

λεγει νικοδημος προς αυτους ο ελθων νυκτος προς αυτον εις ων εξ αυτων

λεγει νικοδημος προς αυτους ο ελθων νυκτος προς αυτον εις ων εξ αυτων

λεγει νικοδημος προς αυτους εις ων εξ αυτων

λεγει νικοδημος προς αυτους ο ελθων προς αυτον {VAR2: [το] } προτερον εις ων εξ αυτων


BibleBrowser.com