και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην

And again he stooped down and wrote on the ground

και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην

και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην

και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην

και παλιν κατακυψας εγραφεν εις την γην


BibleBrowser.com