και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης

And as Jesus passed by he saw a man which was blind from his birth

και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης

και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης

και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης

και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης


BibleBrowser.com