ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα

Then said they unto him Where is he He said I know not

ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα

ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα

ειπαν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα

και ειπαν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα


BibleBrowser.com