αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον

They brought to the Pharisees him that aforetime was blind

αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον

αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον

αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον

αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον


BibleBrowser.com