ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους

Then said they to him again What did he to thee how opened he thine eyes

ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους

ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους

ειπον ουν αυτω τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους

ειπον ουν αυτω τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους


BibleBrowser.com