ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες

These be they who separate themselves sensual having not the Spirit

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες {VAR2: εαυτους } ψυχικοι πνευμα μη εχοντες

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες


BibleBrowser.com