υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας απωλεσεν

I will therefore put you in remembrance though ye once knew this how that the Lord having saved the people out of the land of Egypt afterward destroyed them that believed not

υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας απωλεσεν

υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας απωλεσεν

υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας απαξ παντα οτι κυριος λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντες απωλεσεν

υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας {VAR1: απαξ παντα οτι κυριος } {VAR2: [υμας] παντα οτι [ο] κυριος απαξ } λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας απωλεσεν


BibleBrowser.com