και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

And when Zacharias saw him he was troubled and fear fell upon him

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον


BibleBrowser.com