πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

He hath filled the hungry with good things and the rich he hath sent empty away

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους


BibleBrowser.com