αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους

He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους


BibleBrowser.com