ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον

And they made signs to his father how +__ he would have him called

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτο

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτο


BibleBrowser.com