και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν τω οικω δαυιδ του παιδος αυτου

And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David

και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν τω οικω δαυιδ του παιδος αυτου

και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν τω οικω δαβιδ του παιδος αυτου

και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν οικω δαυειδ παιδος αυτου

και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν οικω δαυιδ παιδος αυτου


BibleBrowser.com