σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας

That we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας


BibleBrowser.com