ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν

The oath which he sware to our father Abraham

ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν

ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων

ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν

ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν


BibleBrowser.com