εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων

In holiness and righteousness before him all the days of our life

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας ημων

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασαις ταις ημεραις ημων


BibleBrowser.com