ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

And likewise +__ a Levite when he was at the place came and looked on him and passed by on the other side

ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

ομοιως δε και λευειτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

ομοιως δε και λευιτης {VAR2: [γενομενος] } κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν


BibleBrowser.com