η και εαν αιτηση ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον

Or +__ if he shall ask an egg will he offer +__ him a scorpion

η και εαν αιτηση ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον

η και εαν αιτηση ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον

η και αιτησει ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον

η και αιτησει ωον επιδωσει αυτω σκορπιον


BibleBrowser.com