ετεροι δε πειραζοντες σημειον παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου

And others tempting him sought of him a sign from heaven

ετεροι δε πειραζοντες σημειον παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου

ετεροι δε πειραζοντες σημειον παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου

ετεροι δε πειραζοντες σημειον εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου

ετεροι δε πειραζοντες σημειον εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου


BibleBrowser.com