και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

And when he cometh he findeth it swept and garnished

και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

και ελθον ευρισκει {VAR1: [σχολαζοντα] } σεσαρωμενον και κεκοσμημενον


BibleBrowser.com