τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν

Give us day by day our daily bread

τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν

τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν

τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν

τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου ημιν το καθ ημεραν


BibleBrowser.com