αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

Ye fools did not he that made that which is without make that which is within also

αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν


BibleBrowser.com