πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

But rather give alms of such things as ye have and behold all things are clean unto you

πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν


BibleBrowser.com