ενεδρευοντες αυτον ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησωσιν αυτου

Laying wait for him and seeking to catch something out of his mouth that they might accuse him

ενεδρευοντες αυτον ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησωσιν αυτου

ενεδρευοντες αυτον και ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησωσιν αυτου

ενεδρευοντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου

ενεδρευοντες αυτον θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου


BibleBrowser.com