επειδη φιλος παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

For a friend of mine in his journey is come to me and I have nothing +__ to set before him

επειδη φιλος παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω


BibleBrowser.com