η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

The life is more than meat and the body is more than raiment

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

η γαρ ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος


BibleBrowser.com