και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθε

And seek not ye what ye shall eat or what ye shall drink neither be ye of doubtful mind

και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθε

και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθε

και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε και τι πιητε και μη μετεωριζεσθε

και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε και τι πιητε και μη μετεωριζεσθε


BibleBrowser.com