εστωσαν υμων αι οσφυες περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

Let your loins be girded about and your lights burning

εστωσαν υμων αι οσφυες περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

εστωσαν υμων αι οσφυες περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

εστωσαν υμων αι οσφυες περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

εστωσαν υμων αι οσφυες περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι


BibleBrowser.com