πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

I am come to send fire on the earth and what will I if it be already kindled

πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

πυρ ηλθον βαλειν επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

πυρ ηλθον βαλειν επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη


BibleBrowser.com