βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως ου τελεσθη

But I have a baptism to be baptized with and how am I straitened till +__ it be accomplished

βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως ου τελεσθη

βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως ου τελεσθη

βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως οτου τελεσθη

βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως οτου τελεσθη


BibleBrowser.com