λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως ου και τον εσχατον λεπτον αποδως

I tell thee thou shalt not depart thence +__ till +__ thou hast paid the very last mite

λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως ου και τον εσχατον λεπτον αποδως

λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως ου και το εσχατον λεπτον αποδως

λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως και το εσχατον λεπτον αποδως

λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως και το εσχατον λεπτον αποδως


BibleBrowser.com